Szpital będzie miał mammograf"Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom w Sandomierzu"

Zapraszamy do udziału w obchodach Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom. Wydarzenie będzie miało miejsce 11 września od godz. 10.00 na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Będzie można porozmawiać z psychologiem, dla chętnych zorganizowane będą krótkie ćwiczenia z psychoterapii poznawczej. Będzie można uzyskać informację gdzie szukać pomocy w kryzysach psychicznych oraz jak i do kogo się o nią zwracać.


Szpital będzie miał mammograf"Obchody 40lecia szpitala w nowej lokalizacji"

W dniu 2 września 2022 roku Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zorganizował uroczyste obchody 40-lecia funkcjonowania placówki w obecnym umiejscowieniu przy ulicy dr. Zygmunta Schinzla. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Katedralnej z licznym udziałem pracowników szpitala i zaproszonych gości pod przewodnictwem ks.biskupa Edwarda Frankowskiego. Następnie uczestnicy przeszli do Zamku Królewskiego, w którym odbyła się część oficjalna uroczystości. Na początku został wprowadzony sztandar , a następnie goście zostali powitani przez dyrektora  Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu dr. Marka Kosa.


Szpital będzie miał mammograf"Monitor Biznesu Rzeczpospolitej o Szpitalu w Sandomierzu"

Sandomierski szpital został oddany do użytku w 1982 roku. Przechodził kilka faz restrukturyzacyjnych, a w 2012 roku przyjął nazwę Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego. W bieżącym roku świętuje jubileusz 40-lecia działalności w obecnej lokalizacji tak o naszym szpitalu pisze Monitor Biznesu Rzeczpospolitej. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego jest jedyną placówką w powiecie sandomierskim świadczącą usługi medyczne z 21 oddziałami szpitalnymi, szpitalnym oddziałam ratunkowym, oddziałami dziennymi oraz oddziałami o charakterze opieki długoterminowej, tj. oddziałem medycyny paliatywnej, oddziałem psychiatrycznym, rehabilitacyjnym i rehabilitacji neurologicznej. 


Szpital będzie miał mammograf"Szpital będzie miał mammograf"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zakupi nowoczesny mammograf cyfrowy. Będzie to możliwe dzięki otrzymaniu dofinansowania z rezerwy ogólnie budżetu państwa. Lecznica otrzyma 1,2 miliona złotych a zakup aparatu do wydatek rzędu 1,5 miliona złotych. Pozostałe środki dołoży z własnego budżetu starostwo powiatowe w Sandomierzu. Otwarcie pracowni mammografii zaplanowano na grudzień tego roku.

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560) zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami, które przybliżą i pozwolą zrozumieć Państwu zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to "odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy" (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni możemy zaliczyć:

 • Ataki z użycie szkodliwego oprogramowania,
 • Kradzieże tożsamości
 • Ataki mające na celu wyłudzenie lub zniszczenie danych,
 • Blokada dostępu do usług,
 • Niechciana poczta (SPAM),
 • Socjotechnika,
 • Phishing.

W celu ochrony przed zagrożeniami należy stosować zabezpieczenia:

 • Używaj aktualnego oprogramowania antywirusowego - stosuj ochronę w czasie rzeczywistym, włącz aktualizacje automatyczne,
 • Skanuj oprogramowaniem antywirusowym wszystkie urządzenia podłączane do komputera - pendrivy, płyty, karty pamięci,
 • Aktualizuj system operacyjny i posiadane oprogramowanie,
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia,
 • Wszystkie pobrane pliki skanuj programem antywirusowym,
 • Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej, które nie mają ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,
 • Cyklicznie skanuj komputer oprogramowaniem antywirusowym i sprawdzaj procesy sieciowe,
 • Nie odwiedzaj stron oferujących darmowe filmy, muzykę albo łatwe pieniądze - najczęściej na takich stronach znajduje się złośliwe oprogramowanie,
 • Nie podawaj swoich danych osobowych na stronach internetowych, co do których nie masz pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
 • Zawsze weryfikuj adres nadawcy wiadomości e-mail,
 • Zawsze zabezpieczaj hasłem lub szyfruj wiadomości e-mail zawierające poufne dane - hasło przekazuj innym sposobem komunikacji,
 • Cyklicznie wykonuj kopie zapasowe ważnych danych,
 • Zawsze miej włączoną - zaporę sieciową "firewall"
 • Zwracaj uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranie komputera.

Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Warto również zapoznać się z informacjami poniżej:

 1. STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP. THINK. CONNECT.™, mającej na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa poprzez informowanie o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi, promowanie zachowań służących poprawie bezpieczeństwa internautów, ich rodzin i otoczenia. Materiały do pobrania
 2. OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację.
 3. Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) - państwowego instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty, zagrożenia w sieciach komputerowych. Zapoznaj się z rocznymi raportami z działalności CERT Polska zawierającymi zebrane dane o zagrożeniach dla polskich użytkowników Internetu, w tym również opisy najciekawszych nowych zagrożeń i podatności.


Podmioty oraz firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem:

 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • CERT Polska,
 • CSIRT GOV,
 • CSIRT NASK,
 • CSIRT GOV,
 • Niebezpiecznik.pl,
 • CyberDefence24,
 • Cyberrescue,

Komunikat"Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego"

W Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu uroczyście otwarto nową pracownie rezonansu magnetycznego. Poprawa dostępności do usług medycznych oraz wysoka jakość przeprowadzanych badań to wszystko dzięki otwarciu nowej pracowni rezonansu magnetycznego w sandomierskim szpitalu. Poprzednia aparatura służyła placówce 12 lat i ze względu na ilość wykonanych badań często ulegała awariom.Nowa pracownia oraz jej wyposażenie pozwala personelowi Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu na przeprowadzanie bardziej dokładnych badań oraz diagnostyki miejsc, które dotychczas nie były możliwe do przeprowadzenia m.in. rezonansu drobnych stawów palca czy nadgarstka.


Komunikat"Projekt termomodernizacji budynków Szpitala"

Projekt termomodernizacji budynków Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zostanie wsparty przez NFOŚiGW kwotą 2,7 mln zł. Obejmie blisko 5 tys. m2 powierzchni i zostanie ukończony w czerwcu 2025 r. Prace termomodernizacyjne pozwolą zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w kilku budynkach szpitalnych, poprawią bezpieczeństwo energetyczne placówki oraz przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. „Bezpośredni, najważniejszy efekt ekologiczny realizacji zadania to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - o ponad 4 004 GJ/rok.  Redukcji ulegnie także emisja CO2 do atmosfery o ponad 203 tony/rok, co będzie również oczekiwanym rezultatem środowiskowym” – wylicza korzyści z termomodernizacji Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. „Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 3,5 mln zł. Beneficjent zaangażuje także środki własne w wys. ok. 782 tys. zł.” – uzupełnia.