Oddział Położniczo-Ginekologiczny w nowej odsłonie - porody rodzinne„Otwarcie nowego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego”

14 czerwca w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzy otwarto nowy budynek na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego. W pawilonie swoją siedzibę ma dzienno-ambulatoryjno-środowiskowa część Centrum. Wszystkie usługi znajdują się w jednym miejscu. Mieszczą się tutaj: Oddział Dzienny Psychiatryczny, Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, rejestracja, poradnia, siedziba Zespołu Leczenia Środowiskowego, Klub Pacjenta, a nawet kawiarnia. Centrum obsługuje pacjentów z terenu powiatu sandomierskiego i opatowskiego. Dyrektor szpitala dr. Marek Kos podczas uroczystego otwarcia przypomniał, że projekt na budowę Centrum został złożony do Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim w listopadzie 2018 roku. Wartość projektu oszacowano na ponad 12 milionów złotych. Dofinansowanie na budowę Centrum w kwocie ponad 8 milionów złotych pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ponad 900 tysięcy złotych to pieniądze rządowe. Pozostałą kwotę, ponad 3 miliony złotych zabezpieczył szpital z własnego budżetu. W ramach tego projektu, oprócz budowy i wyposażenia pawilonu, sfinansowano między innymi zakup tomografu komputerowego, aparatu EEG i zakup serwera. W parterowym pawilonie powstało dziesięć gabinetów lekarskich. W całym  Sandomierskim CZP, na które składa się  oprócz nowego budynku również 60 łóżkowy oddział stacjonarny  pracuje obecnie 9 lekarzy psychiatrów, 9 psychologów, w tym 5 psychoterapeutów, 27 pielęgniarek, 2 pracowników socjalnych, 3 terapeutów zajęciowych, terapeuta środowiskowy i dwóch asystentów zdrowienia.


Oddział Położniczo-Ginekologiczny w nowej odsłonie - porody rodzinne„Oddział Położniczo-Ginekologiczny w nowej odsłonie - porody rodzinne”

Szpital Specjalistyczny im.Ducha Świętego w Sandomierzu z dniem 1.06.2021 uruchamia porody rodzinne. Jest nam niezmiernie miło, że jako jedyny szpital państwowy w Polsce uruchamia porody rodzinne z możliwością pozostania taty na sali poporodowej do momentu wypisu mamy i noworodka z oddziału. Oddajemy do użytku: sale porodu rodzinnego z nowoczesnym łóżkiem porodowym, akcesoria porodowe oraz jako jedyny szpital w okolicy umożliwiamy poród w pozycji wertykalnej na krzesełku porodowym. Dwa pokoje poporodowe z wystrojem hotelowym, wyposażone w aneksy kuchenne, tv, lodówki, podgrzewacze do butelek, przewijaki oraz wanienki i wc, oraz na korytarzu porodówki stanęły dwa fotele rekreacyjne z funkcją masażu z którego mogą korzystać rodzice całą dobę. Dziękujemy Sponsorom : Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Fundacja Banku PKO, Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, Gmina Gorzyce. Szczytnym gestem wykazali się prywatni sponsorzy, którym dziękujemy z całego serca za przekazanie środków finansowych, a którzy zapragnęli anonimowości.
Informujemy, że od dzisiaj mogą uczestniczyć ojcowie podczas porodów, którym wykonamy bezpłatne testy na Covid-19, dzięki pozyskanym środkom od sponsorów. Zachęcamy do skorzystania z Naszego oddziału oraz dziękujemy za obecne statystyki, które wskazują znaczny wzrost porodów
Zespół Położniczo-Ginekologiczny 


Informacja - narażenie na promieniowanie jonizujące„Informacja - narażenie na promieniowanie jonizujące”

Informujemy, iż w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, uruchamianiu medycznych pracowni rentgenowskich orazudzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.


Komunikat Centrali NFZ„Komunikat odnośnie wznowienia przyjęć planowych”

Informujemy, iż od 4 maja 2021r. w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu wznawia się realizację zabiegów planowych, zgodnie z rekomendacją Centrali NFZ.
Ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej, która spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkowe łózka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia w związku z przebiegiem infekcji COVID-19.


Komunikat Centrali NFZ„Punkt szczepień powszechnych w 2LO w Sandomierzu”

Informujemy, iż punkt szczepień powszechnych w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu jest już gotowy.

Punkt będzie działać w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 21:00 oraz w soboty od 07:00 do 15:00. Pierwsze szczepienia zostaną przeprowadzone 26 kwietnia. W punkcie szczepień w II LO w Sandomierzu pracować będą trzy kilkuosobowe zespoły składające się z personelu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, które dziennie będą mogły zaszczepić ponad 300 osób.


Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez rządową infolinię pod numerem 989, lub pod numerem 880 333 333, oraz online przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl.
Numer kontaktowy w sprawach innych niż rejestracja 503 495 518 (punkt szczepień powszechnych 2LO).

Ponadto w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego dalej  funkcjonuje punkt szczepień węzłowo-populacyjny, na terminy w którym można się rejestrować przez  wyżej wymienione numery infolinii rządowych jak i IKP. Koordynatorem do spraw szczepień jest mgr Alina Studnicka tel. kontaktowy 887 113 112 (punkt szczepień węzłowo-populacyjnych w Szpitalu).


Komunikat Centrali NFZ„Specjalistyczna Poradnia Onkologiczna”

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów z terenu powiatu Sandomierskiego i innych w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu od kwietnia 2021r. rozpoczyna pracę Poradnia Onkologiczna.
Pacjentów przyjmować będzie specjalista onkologii klinicznej dr Aneta Słowik. Zapraszamy w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 15:00  do 18;00.
Rejestracja pacjentów pierwszorazowych jest możliwa telefonicznie pod numerem (15) 833-05-57 lub osobiście w siedzibie Szpitala w budynku Poradni Specjalistycznych w Rejestracji Pierwszorazowej.
Kolejne wizyty  i informacje na temat pracy poradni można uzyskać pod numerem  telefonu (15)  833-07-40. Przy rejestracji do Poradni Onkologicznej  nie wymagane jest skierowanie.


Komunikat Centrali NFZ„Komunikat Centrali NFZ”

Informujemy, że oddziały szpitala pracują zgodnie z zaleceniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03 marca 2021 roku. Jednocześnie wyjaśniamy, że każdy przypadek odroczenia terminu udzielenia świadczenia będzie indywidualnie oceniany z uwzględnieniem ryzyka dotyczącego stanu zdrowia pacjenta, a także prawdopodobieństwa jego pogorszenia i potencjalnych skutków.

Zalecenie Prezesa NFZ:

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności: endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych oraz dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii, histerektomii - z powodów innych niż onkologiczne.

Jednocześnie wskazujemy, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki.