Komunikat"Projekt termomodernizacji budynków Szpitala"

Projekt termomodernizacji budynków Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zostanie wsparty przez NFOŚiGW kwotą 2,7 mln zł. Obejmie blisko 5 tys. m2 powierzchni i zostanie ukończony w czerwcu 2025 r. Prace termomodernizacyjne pozwolą zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w kilku budynkach szpitalnych, poprawią bezpieczeństwo energetyczne placówki oraz przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. „Bezpośredni, najważniejszy efekt ekologiczny realizacji zadania to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - o ponad 4 004 GJ/rok.  Redukcji ulegnie także emisja CO2 do atmosfery o ponad 203 tony/rok, co będzie również oczekiwanym rezultatem środowiskowym” – wylicza korzyści z termomodernizacji Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. „Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 3,5 mln zł. Beneficjent zaangażuje także środki własne w wys. ok. 782 tys. zł.” – uzupełnia.  


Komunikat odnośnie odwiedzin„Komunikat odnośnie odwiedzin”

Od dnia 6 czerwca 2022 r. obowiązuje Regulamin odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia  - [pobierz]

Aby móc odwiedzić osobę hospitalizowaną należy spełnić podstawowe uwarunkowania:  

 1. Zabrania się odwiedzin osobom wykazującym objawy  infekcji  wirusowej,  dotkniętych chorobą zakaźną, pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających.
 2. Odwiedzanie chorych przebywających w szpitalu jest możliwe codziennie w godzinach 13:00 - 19:00
 3. Odwiedzanie chorych w terminalnej fazie choroby jest  dozwolone  również  poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Kierownika Oddziału/ lekarza dyżurnego.
 4. Do  jednego    pacjenta    może    wejść    jednoczasowo    wyłącznie    JEDNA OSOBA (z zastrzeżeniem ust. 6).
 5. Odwiedzanie chorych   przez   osoby   niepełnoletnie   poniżej   14   r.ż.   jest   dozwolone w towarzystwie osoby dorosłej. Zaleca się, aby w odwiedzinach nie uczestniczyły dzieci poniżej 7 r.ż., szczególnie gdy pacjent przebywa na sali wieloosobowej lub jego stan jest określany jako ciężki.
 6. W sali chorych może przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające.
 7. Osoba odwiedzająca    ZOBOWIĄZANA    JEST   do   zakładania    maseczki   w   kontakcie z pacjentem / personelem.
 8. W czasie odwiedzin na salach intensywnego nadzoru oraz w Oddziale Intensywnej Terapii osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zakładania fartucha jednorazowego (fartuchy dostępne w automacie przy wejściu głównym).
 9. W czasie odwiedzin  zabrania  się  przemieszczania  się  osób  odwiedzających  do  innych pomieszczeń Szpitala (poza salą chorego), w szczególności  kuchenek oddziałowych,  innych sal chorych, gabinetów.
 10. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, osoby odwiedzające zobowiązane są do opuszczenia sali na czas wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz, w trakcie wykonywania czynności medycznych i pielęgnacyjnych.
 11. Osoba odwiedzająca ZOBOWIĄZANA JEST do przeprowadzenia dezynfekcji rąk po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem  ze Szpitala.
 12. Osoba odwiedzająca stosuje się BEZWZGLĘDNIE do zaleceń wydanych przez personel Szpitala.
 13. Ilość dostarczonych pacjentowi artykułów należy ograniczyć do niezbędnego minimum - wszystkie rzeczy powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej, zabrania się przechowywania rzeczy w torbach poza szafką.
 14. Obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających.
 15. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala  ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala.  W  przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać ochronę Szpitala lub Policję.

DYREKCJA SSDŚ


DSC 0108„102 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II”

Dnia 18.05.2022 roku przypadała 102 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Kwiaty przy tablicy upamiętniającej Wielkiego Polaka  przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu złożył Dyrektor Szpitala dr n. med. Marek Kos i Z-ca dyrektora lek. Beata Wiater.


43 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża„Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy”

Informujemy, iż Sandomierskie Centrum Zdrowia Psychicznego świadczy pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy. 
Punkt Zgłoszeniowo Konsultacyjny: środa od godz. 11:00-14:30 (mgr Ewa Wiśniewska) / czwartek od godz. 15:00-18:00 (mgr Dominika Mazur). Poradnia Psychiatryczna Dzieci i Młodzieży: piątek od godz. 13:00 - 14:30 (lek. med. A. Przybylska). Tłumacz pani mgr Natalii Woźniak  nr tel. 510-878-823.


43 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża„Apel o pomoc dla uchodźców z Ukrainy”

Zwracamy się z prośbą o wsparcie rzeczowe dla uchodźców z Ukrainy w postaci wody butelkowanej, środków higienicznych (np. chusteczek jednorazowych, pampersów, podpasek, mydeł, szamponów, itp.), kocy, poduszek, kołder oraz zabawek.
Osoby chętne do pomocy prosimy o przekazywanie RZECZY NOWYCH (bez odzieży i obuwia) do 03.03.2022 na bramę główną szpitala (portiernia).


Szczepienia COVID-19 w miesiącu sierpniu„Szczepienia COVID-19 ”

Szczepienia odbywają się w Poradni Chorób Płuc (po lewej stronie od głównego budynku szpitala) w środy, w godzinach od 8:00-16:00 oraz w soboty od 8:00-14:00. Koordynatorem punktu szczepień jest mgr Alina Studnicka tel 887113112, tel do punktu szczepień 158330736. Pod tymi numerami telefonu można się zarejestrować na szczepienie, można przyjść bez rejestracji,można również umówić termin szczepienia przez infolinię 989. Osoby które się nie szczepiły, lub nie mają pełnego szczepienia, a chcą szczepienie uzupełnić zapraszamy do punktu szczepień. Od 22.07.22 istnieje możliwość szczepienia osób 60+ drugą dawką przypominającą (czwarta dawka). Od 17.08.22 czwartą dawką mogą szczepić się medycy. Od 16.09.22 drugą dawką przypominającą mogą szczepić się osoby od 12 roku życia. Od 21.09.22 dostępna będzie w naszym punkcie szczepień nowa szczepionka mRNA o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron Pfizer/Omikron BA.1 stosowana wyłącznie w realizacji szczepień przypominających.  Istnieje możliwość zaszczepienia dzieci poniżej 12 roku życia.


43 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża„Informacja eRejestracja”

W związku z trwającymi testami nowej aplikacji  do eRejestracji  przejściowo występuje brak dostępu do rejestracji elektronicznej. Pacjenci  mogą korzystać w tym okresie z rejestracji osobistej, telefonicznej lub przez osoby trzecie.

Dokładamy wszelkich starań abyście Państwo mogli jak najszybciej korzystać z formy elektronicznej rejestracji. Za powstałe niedogodności przepraszamy.