W dniu 16.01.2020r. otrzymaliśmy kolejny certyfikat.

certszpitalbezbolu2016m

W dniu 14.11.2016r. otrzymaliśmy kolejny certyfikat.

certszpitalbezbolu2016mCertfikat z dnia 25.11.2013r.

burmistrzbb-200

W celu promowania najwyższych standardów i podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w Szpitalu w Sandomierzu jest wprowadzany program „Szpital bez bólu".
Za otrzymany certyfikat otrzymaliśmy również gratulacje z rąk Burmistrza Sandomierza - Jerzego Borowskiego.

  Szpital bez BóluCertyfikat jest przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu lecznicom, które przyczyniają się do poprawy komfortu swoich pacjentów i uśmierzają ich ból. Szpital, żeby otrzymać certyfikat, musi spełnić określone kryteria. To np. szkolenia dla lekarzy z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego, informowanie pacjentów przed zabiegiem o możliwościach jego uśmierzania, regularny pomiar natężenia bólu, prowadzenie dokumentacji oraz monitorowanie ewentualnych nieporządnych działań leków.