Ordynator Oddziału:

lek. Grzegorz Bosak

Telefony:
    
(015) 83 30 737    Ordynator
(015) 83 30 561    Pielęgniarka Oddziałowa
(015) 83 30 561    Dyżurka Pielęgniarek
(015) 83 30 732    Psycholog
(015) 83 30 639    Izba Przyjęć
    

Ilość miejsc: 15


Średni pobyt chorego w oddziale: 10 tygodni
    
Dodatkowe informacje:

HISTORIA
Oddział dzienny psychiatryczny działa od 21.06.2004r. powstał w ramach Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego dostosowującego lecznictwo psychiatryczne do preferowanego na całym swiecie modelu, który przenosi główny akcent z lecznictwazamknietego na leczenie środowiskowe, jako bardziej efektywne, tańsze i mniej uciążliwe dla pacjenta (nie odrywające go od jego środowiska rodzinnego i społecznego).

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
Celem Oddziału Dziennego jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Hospitalizacja Dzienna (pobyt od godz. 8:00 do 14:00) daje możliwość diagnostyki i terapii o intensywności i efektywności porównywalnej z pobytem na oddziale całodobowym (zapewniona mozliwość codziennego kontaktu z pacjntem, przeprowadzenia badań lekarskich, psychiatrycznych, psychologicznych, dostep do badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych a przede wszystkim obserwacja funkcjonowania w grupie).

Oferta diagnostyczno terapeutyczna wynikająca z charakteru placówki (oddział dzienny ogólnopsychiatryczny) obejmuje szerokie spektrum zaburzeń: - schizofrenię,- inne zaburzenia psychotyczne,- zaburzenia depresyjne,- zaburzenia nerwicowe- zaburzenia związane ze stresem,- zaburzenia osobowości,- zaburzenia na podłozu organicznym.

Celem leczenia jest nie tylko redukcja objawów chorobowych, ale także poprawa w zakresie: - rozpoznawania, nazywania własnych emocji,-  tolerowania sprzecznych uczuć,- poprawa samooceny,-  zdolności do rozpoznawania i akceptacji ograniczeń oraz dostrzegania swoich mocnych stron i wykorzystywania ich w codziennym funkcjonowaniu.

PERSONEL


lekarze z tytułem specjalisty:
lek. Grzegorz Bosak
lek. Monika Czerwonka

Psycholodzy
mgr Sylwia Szmołda
mgr Justyna Długosz

Pielęgniarka
Zofia Gajewska

Sekretarka medyczna
Jolanta Kisiel

 
SPRZĘT
Podstawą naszej pracy jest empatyczny kontakt i rozumienie pacjenta, najważniejszym narzedziem terapeutycznym są wykształceni, kompetentni, otwarci na problemy pacjentów ludzie. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje. Poszczeóglne osoby sa na różnych etapach szkolenia: w psychiatrii, psychologii klinicznej i psychoterapii.
Dodatkowe wyposażenie:

    lampa do leczenia depresji sezonowej
    zestaw testów psychologicznych
    w razie potrzeby korzystamy z dostępnego w szpitalu sprzetu (EEG, tomografia komp.)

RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE

W ramach Oddziału oferujemy:

- diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,- leczenie biologiczne (leki, fototerapia),- psychoterapię indywidualną,- psychoterapię grupową,- treningi asertywności, komunikacji, rozwiązania sytuacji trudnych,- trening relaksacyjny,- terapię zajęciową.

 Procesy psychoterapeutyczne są systematycznie superwizowane.
Konsultacje w sprawie kwalifikacji do leczenia psychoterapeutycznego odbywają się
w poniedziałki i środy o godzinie 13.