Lekarz kierujący oddziałem:

lek. Grzegorz Bosak

Telefony:
    
(15) 83 30 737    Lekarz kierujący oddziałem
(15) 83 30 561    Pielęgniarka Oddziałowa
(15) 83 30 561    Dyżurka Pielęgniarek
(15) 83 30 732    Psycholog
(15) 83 30 508    Składnica akt
(15) 83 30 639    Izba Przyjęć
    

Ilość miejsc: 15


Średni pobyt chorego w oddziale: 10 tygodni
    
Dodatkowe informacje:

HISTORIA
Oddział dzienny psychiatryczny działa od 21.06.2004r. powstał w ramach Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego dostosowującego lecznictwo psychiatryczne do preferowanego na całym swiecie modelu, który przenosi główny akcent z lecznictwazamknietego na leczenie środowiskowe, jako bardziej efektywne, tańsze i mniej uciążliwe dla pacjenta (nie odrywające go od jego środowiska rodzinnego i społecznego).

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
Celem Oddziału Dziennego jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Hospitalizacja Dzienna (pobyt od godz. 8:00 do 14:00) daje możliwość diagnostyki i terapii o intensywności i efektywności porównywalnej z pobytem na oddziale całodobowym (zapewniona mozliwość codziennego kontaktu z pacjntem, przeprowadzenia badań lekarskich, psychiatrycznych, psychologicznych, dostep do badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych a przede wszystkim obserwacja funkcjonowania w grupie).

Oferta diagnostyczno terapeutyczna wynikająca z charakteru placówki (oddział dzienny ogólnopsychiatryczny) obejmuje szerokie spektrum zaburzeń: - schizofrenię,- inne zaburzenia psychotyczne,- zaburzenia depresyjne,- zaburzenia nerwicowe- zaburzenia związane ze stresem,- zaburzenia osobowości,- zaburzenia na podłozu organicznym.

Celem leczenia jest nie tylko redukcja objawów chorobowych, ale także poprawa w zakresie: - rozpoznawania, nazywania własnych emocji,-  tolerowania sprzecznych uczuć,- poprawa samooceny,-  zdolności do rozpoznawania i akceptacji ograniczeń oraz dostrzegania swoich mocnych stron i wykorzystywania ich w codziennym funkcjonowaniu.

PERSONEL


lekarze z tytułem specjalisty:
lek. Grzegorz Bosak

Psycholodzy
mgr Sylwia Szmołda
mgr Justyna Krysik

Pielęgniarka
Wioletta Brania

Sekretarka medyczna
Jolanta Kisiel

 
SPRZĘT
Podstawą naszej pracy jest empatyczny kontakt i rozumienie pacjenta, najważniejszym narzedziem terapeutycznym są wykształceni, kompetentni, otwarci na problemy pacjentów ludzie. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje. Poszczeóglne osoby sa na różnych etapach szkolenia: w psychiatrii, psychologii klinicznej i psychoterapii.
Dodatkowe wyposażenie:

    lampa do leczenia depresji sezonowej
    zestaw testów psychologicznych
    w razie potrzeby korzystamy z dostępnego w szpitalu sprzetu (EEG, tomografia komp.)

RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE

W ramach Oddziału oferujemy:

- diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,- leczenie biologiczne (leki, fototerapia),- psychoterapię indywidualną,- psychoterapię grupową,- treningi asertywności, komunikacji, rozwiązania sytuacji trudnych,- trening relaksacyjny,- terapię zajęciową.

 Procesy psychoterapeutyczne są systematycznie superwizowane.
Konsultacje w sprawie kwalifikacji do leczenia psychoterapeutycznego odbywają się
w poniedziałki i środy o godzinie 13.