Klinika Neurologii UJK w Sandomierzu z Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym

Kierownik kliniki:
dr hab. n. med. Piotr Sobolewski prof. UJK specjalista neurolog, certyfikat EEG

zastępca lek. med. Irena Łabudzka – specjalista neurolog
zastępca dr n. med. Renata Hatalska-Żerebiec – specjalista neurolog, certyfikat z  neurosonologii

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Wioletta Strojewska – specjalista opieki długoterminowej

Telefony:

Oddział Neurologiczny Udarowy (I piętro):

15 83 30 650 Ordynator
15 83 30 682 Gabinet Lekarza Dyżurnego i Psychologa
15 83 30 590 Gabinet Lekarski i  EMG
15 83 30 722 Oddziałowa
15 83 30 693 Dyżurka Pielęgniarek
15 83 30 593 Sekretariat Oddziału

Oddział Neurologii (parter):

15 83 30 503 Gabinet Lekarski
15 83 30 739 Dyżurka Pielęgniarek
15 83 30 751 Gabinet Psychologa
15 83 30 514 Pracownia

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Oddział liczy 43 łóżka rozmieszczone w  salach:

Oddział Udarowy ( I piętro):

- Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego ( 5 łóżek)
- Sala nr 1 ( 3 łóżka )
- Sala nr 2 ( 3 łóżka )
- Sala nr 3 ( 3 łóżka )
- Sala nr 4 ( 3 łóżka )
- Sala nr 5 ( 3 łóżka )
- Sala nr 6 ( 4 łóżka )
- Sala nr 7 ( 3 łóżka )

Oddział Neurologii (parter):

- Sala nr 3 ( 2 łóżka )
- Sala nr 5 ( 4 łóżka )
- Sala nr 6 ( 4 łóżka )
- Sala nr 7 ( 4 łóżka )
- Izolatka ( 2 łóżka ) 

Krótka informacja o zakresie działalności diagnostycznej, leczniczej, naukowej i dydaktycznej:

W klinice diagnozowani i leczeni są chorzy z zakresu wszystkich działów neurologii, w oddziale udarowym kliniki odsetek pacjentów leczonych dożylną trombolizą mieści się w przedziale 25-30% pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Specjaliści pracujący w klinice mają duże doświadczenie w postpowaniu z pacjentami z udarem mózgu, co wielokrotnie zostało potwierdzone przez Europejskie Towarzystwo Udarowe (ESO; ang. European Stroke Organisation), które od kilku lat przyznawało klinice najwyższe platynowe i diamentowe certyfikaty za postępowanie z pacjentami w ostrej fazie udaru mózgu. Kierownik kliniki pełni obecnie funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. 
Klinika dysponuje pracowniami EMG, potencjałów wywołanych, w których pracuje 3 certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej specjalistów neurologów, dwoma pracowniami EEG z Video-EEG oraz Holterem EEG, w których pracują specjaliści neurolodzy, w tym 1 specjalista certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Pracowanią  Neurosonologii, w której pracuje 4 specjalistów neurologów, w tym 1 certyfikowany przez Sekcję Schorzeń Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
W klinice prowadzone są badania kliniczne II i III fazy w zakresie leczenia udaru mózgu, zwalczania bólu oraz leczenia schorzeń neurologicznych toksyną botulinową. W ramach programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia leczonych jest około 400 pacjentów, w tym pacjenci z chorobami rzadkimi.  Lekarze kliniki prowadzą działalność naukową, co owocuje licznymi publikacjami w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym o wysokich współczynnikach oddziaływania impact factor oraz licznymi doniesieniami przedstawianymi w kraju oraz na konferencjach międzynarodowych. Klinika była kilkakrotnie współorganizatorem konferencji naukowych o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym Pracownicy kliniki prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego, logopedii. W klinice odbywają się kursy doskonalące dla lekarzy neurologów.

Realizacja programów lekowych NFZ w zakresie neurologii:

 • leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy
 • leczenie stwardnienia rozsianego
 • leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
 • leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a
 • leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych
 • leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona
 • leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym lamberta-eatona

Informacje o jednostce:

 • Liczba łóżek: 43
 • Liczba pacjentów hospitalizowanych w 2020 roku: 2546
 • Liczba pacjentów hospitalizowanych w 2021 roku: 2488

Personel kliniki:

W klinice pracuje:

11 lekarzy specjalistów neurologów oraz 3 lekarzy rezydentów z neurologii,
28 pielęgniarek, w tym: 12 magistrów pielęgniarstwa, 9 z tytułem licencjata,
8 z wykształceniem średnim. 2 pielęgniarki posiadają specjalizację z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego, 7 - z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego, 5 - z zakresu opieki długoterminowej, 2 - z zakresu ratownictwa medycznego oraz 3 - z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego;
1 logopeda, 3 psychologów, 6 fizjoterapeutów, w tym 4 magistrów fizjoterapii, 2 laborantki EEG, 1 opiekunka medyczna, 1 sanitariuszka medyczna oraz 3 magistrów obsługujących sekretariat kliniki.

Personel lekarski [ pobierz ]
Personel pielęgniarski [ pobierz ]
Personel logopedzi i psycholodzy [ pobierz ]
Personel fizjoterapeuci [ pobierz ]
Personel sekretarki medyczne [ pobierz ]


 
Główne osiągnięcia naukowe:

 • Sobolewski P, Brola W, Wilczyński J, Szczuchniak W, Wójcik T, Wach-Klink A, Kos M, Kozera G. Cerebral Thrombolysis in Rural Residents Aged ≥ 80. Clin Interv Aging. 2020;15:1737-1751.
 • Sobolewski P. Proteinuria as an important marker in the evaluation of the efficacy and safety of systemic thrombolysis in patients with acute ischaemic stroke. Eur J Neurol. 2017;24(2):233-234.
 • Sobolewski P, Brola W, Szczuchniak W, Fudala M, Sobota A. Safety of intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke including concomitant neoplastic disease sufferers - experience from Poland. Int J Clin Pract 2015;69(6):666-673.
 • Sobolewski P, Brola W, Wiszniewska M, Szczuchniak W, Fudala M, Domagalski M, Śledzińska-Dźwigał M. Intravenous thrombolysis with rt-PA for acute ischemic stroke within 24h of a transient ischemic attack. J Neurol Sci 2014;340(1-2):44-9.
 • Sobolewski P, Kozera G, Kaźmierski R, Michalak S, Szczuchniak W, Śledzińska-Dźwigał M, Nyka WM. Intravenous rt-PA in patients with ischaemic stroke and renal dysfunction. Clinical Neurology and Neurosurgery 2013;115(9):1770-1774.
 • Sobolewski P, Brola W, Wilczyński J, Szczuchniak W, Wójcik T, Wach-Klink A, Kos M, Kozera G. Cerebral Thrombolysis in Rural Residents Aged ≥ 80. Clin Interv Aging. 2020;15:1737-1751. 
 • Sobolewski P, Antecki J, Brola W, Fudala M, Bieniaszewski L, Kozera G. Systemic thrombolysis in ischaemic stroke patients with COVID-19. Acta Neurol Scand. 2022;145(1):47-52. 
 • Sobolewski P, Szczuchniak W, Grzesiak-Witek D, Wilczyński J, Paciura K, Antecki M, Frańczak-Prochowski T, Kos M, Kozera G. Stroke Care During the First and the Second Waves of the COVID-19 Pandemic in a Community Hospital. Front Neurol. 2021 Aug 2;12:655434.
 • Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie / pod red. Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek; Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2018.
  Grzesiak-Witek Danuta, Sobolewski Piotr, Witek Paweł. Dysfunkcje mowy i zaburzenia funkcjonowania społecznego w chorobach psychicznych. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021.
 • Wach-Klink A. Iżycka-Świeszewska E, Kozera G, Sobolewski P. Cerebral microbleeds in neurological practice: concepts, diagnostcs and clinical aspects. Pol J Neurol Neurosurg 2021:2021;55(5):450-461.

Współpraca naukowa i innymi ośrodkami:

 • Department of Neurology (R.G.N., M.H.M., M.Frankel, D.C.H.), Marcus Stroke and Neuroscience Center, Grady Memorial Hospital, Emory University School of Medicine, Atlanta
 • St. Anne´s University Hospital in Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno
 • Centrum Symulacji Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Zakład Neuropatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Oddział Neurologii, Szpital Świętego Łukasza w Końskich
 • Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm