Ordynator Oddziału: dr n. med. Adam Orłowski
    
Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Dziuba

Telefony:
(015) 83 30 520  lub   83 30 724    Ordynator
(015) 83 30 683    Pielęgniarka Oddziałowa
(015) 83 30 683    Dyżurka Pielęgniarek
(015) 83 30 639    Izba Przyjęć

Ilość miejsc:18

Średni pobyt chorego w oddziale:11 dni

Dodatkowe informacje:

HISTORIA
Prowadzi hospitalizacje pacjentów od 15 roku życia. Wyposażony w nowoczesne aparaty do hemodializy. Oddział może przyjąć 18 pacjentów. Przestronne warunki lokalowe, estetyczne wnętrza, pacjenci otoczeni są opieką specjalistów chorób wewnętrznych, nefrologów z pełnym zakresem świadczeń: ostra i przewlekła niewydolność nerek do leczenia zachowawczego oraz leczenia zabiegowego.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
W ramach Oddziału działa:

    Poradnia Nefrologii Dorosłych

PERSONEL

lekarze z tytułem specjalisty:

    dr n. med. Adam Orłowski
    lek. Maria Fudala
    lek. Waldemar Zeliaś
    lek. Tomasz Masternak
    lek. Beata Kaczmarska - Pac
 
 SPRZĘT

    aparat do EKG
    defibrylator
    aparat do ADO  

RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE

Zajmujemy się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nerek i dróg moczowych. Kwalifikacje do leczenia nerkozastępczego. Leczenie nerkozastepcze metodą CAPD i ADO. Wytwarzanie czasowych dostypów naczyniowych do HD. Lekarze pracujący na oddziale wraz z Ordynatorem prowadzą:

    poradnię nefrologii dorosłych

Pod względem nefrologicznym zabezpieczamy obszar trzech powiatów: Sandomierz, Staszów, Opatów, część powiatu Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Ostrowiec Świętokrzyski a także pacjentów z każdego miejsca Polski, o ile zgłosi się do Naszego Szpitala.

Nowoczesna stacja hemodializ M.C.D współpracująca ściśle z Oddziałem Nefrologii przyjmuje również pacjentów do HD - z zagranicy, tzn. Włochy, Francja, czy Niemcy (tzw. dializy gościnne).