Ordynator Oddziału:

lek. Barbara Chara

Pielęgniarka Oddziałowa:

Renata Krupska

Telefony:
(15) 83 30 652    Ordynator
(15) 83 30 553    Pielęgniarka Oddziałowa
(15) 83 30 553    Dyżurka Pielęgniarek
(15) 83 30 502    Izba Przyjęć

Ilość łóżek:20

Średni pobyt chorego w oddziale:8 dni

    
Dodatkowe informacje:

HISTORIA
Oddział Reumatologii Szpitala w Sandomierzu funkcjonuje od 02.01.1991r. Założycielemi pierwszym ordynatorem oddziału był pan dr. Jan Mazur. Pod jego kierunkiem wykształciło się szereg reumatologów, między innymi Barbara Chara, Marek Kaczmarski, Radosław Giza. Od 01.04.2001r. na stanowisko zastępcy ordynatora została powołana p. Barbara Chara. W Oddziale Reumatologii  pracował od 1991r. do stycznia 2005r. Tadeusz Kluk. Od 01.05.2006r. z chwila przejścia dr. Jana Mazura na emeryturę, funkcję p.o. Ordynatora powierzono B. Charze.


PERSONEL

lekarze z tytułem specjalisty
:

    lek. Barbara Chara
    lek. Radosław Giza
    lek. Elżbieta Kaniewska-Kilarska
    lek. Jan Mazur

lekarze w trakcie specjalizacji:

    lek. Beata Jedlińska-Łakomiec

RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE:
W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia hospitalizujemy pacjentów z:- reumatoidalnym zapaleniem stawów,- układowymi chorobami tkanki łącznej (toczniem układowym, twardziną uogólnioną, zapaleniam wielomięśniowym, skórno-mięśniowym i innymi,- zapaleniami naczyń (w tym polimialgii reumatycznej),- reaktywnymi i wtórnymi zapaleniami stawów,- spondyloartropatiami (ZZSK, łuszczycowe zapalenie stawów i inne),- dną moczanową i innymi chorobami stawów wywołanymi przez kryształy,osteoporozą i innymi chorobami metabolicznymi kości.

W terapii chorób reumatycznych stosujemy najnowsze metody leczenia-leki neutralizujące TNF.