Sandomierskie Centrum Psychiatrii
Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik oddziału:  lek. med. Grzegorz Bosak - specjalista psychiatrii
Pielęgniarka:  mgr Wioletta Brania - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Telefony:
(15) 83 30 737    Lekarz kierujący oddziałem
(15) 83 30 561    Pielęgniarka Oddziałowa
(15) 83 30 561    Dyżurka Pielęgniarek
(15) 83 30 732    Psycholog
(15) 83 30 508    Składnica akt
(15) 83 30 639    Izba Przyjęć
    

Średni pobyt chorego w oddziale: 10 tygodni

HISTORIA:

Oddział Dzienny Psychiatryczny działa od 21.06.2004r. powstał w ramach Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego dostosowującego lecznictwo psychiatryczne do preferowanego na całym swiecie modelu, który przenosi główny akcent z lecznictwazamknietego na leczenie środowiskowe, jako bardziej efektywne, tańsze i mniej uciążliwe dla pacjenta (nie odrywające go od jego środowiska rodzinnego i społecznego).

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
Celem Oddziału Dziennego jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Hospitalizacja Dzienna (pobyt od godz. 8:00 do 14:00) daje możliwość diagnostyki i terapii o intensywności i efektywności porównywalnej z pobytem na oddziale całodobowym (zapewniona mozliwość codziennego kontaktu z pacjntem, przeprowadzenia badań lekarskich, psychiatrycznych, psychologicznych, dostep do badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych a przede wszystkim obserwacja funkcjonowania w grupie).

Oferta diagnostyczno terapeutyczna wynikająca z charakteru placówki (oddział dzienny ogólnopsychiatryczny) obejmuje szerokie spektrum zaburzeń: - schizofrenię,- inne zaburzenia psychotyczne,- zaburzenia depresyjne,- zaburzenia nerwicowe- zaburzenia związane ze stresem,- zaburzenia osobowości,- zaburzenia na podłozu organicznym.

Celem leczenia jest nie tylko redukcja objawów chorobowych, ale także poprawa w zakresie: - rozpoznawania, nazywania własnych emocji,-  tolerowania sprzecznych uczuć,- poprawa samooceny,-  zdolności do rozpoznawania i akceptacji ograniczeń oraz dostrzegania swoich mocnych stron i wykorzystywania ich w codziennym funkcjonowaniu.

Personel lekarski [ pobierz ]
Personel pielęgniarski [ pobierz ]
Personel psycholodzy [ pobierz ]
Personel terapeuci [ pobierz ]