Sandomierskie Centrum Psychiatrii
Zespół Leczenia Środowiskowego

 

Informujemy, iż w ramach Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego istnieje możliwość umawiania wizyt domowych realizowanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ).

Zespół zajmuje się leczeniem osób, które ze względu na stan swojego zdrowia i problemy w codziennym funkcjonowaniu nie mają aktualnie możliwości korzystania z leczenia ambulatoryjnego, jednak nie wymagają obecnie hospitalizacji.

W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, terapeuta środowiskowy i psycholog. ZLŚ zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją osób dorosłych zmagających się z chorobami psychicznymi, które zamieszkują powiat sandomierski.

Najistotniejszą cechą oddziaływań Zespołu Leczenia Środowiskowego jest możliwość współpracy z pacjentem oraz rodziną w jego miejscu zamieszkania, bez konieczności przebywania w szpitalu oraz przerywania pracy lub nauki. 

Do głównych form pomocy realizowanych przez ZLŚ należą:

 • opracowanie indywidualnego planu terapii dla każdego pacjenta,
 • diagnostyka psychiatryczna oraz psychologiczna,
 • nawiązanie i utrzymanie współpracy z pacjentem w jego miejscu zamieszkania,
 • zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki, adekwatnej do stanu zdrowia pacjenta oraz jego funkcjonowania społecznego,
 • zapobieganie nawrotom choroby, jak również poprawa stanu psychicznego,
 • zbudowanie sieci wsparcia społecznego w najbliższym kręgu pacjenta,
 • wsparcie dla rodziny pacjenta,
 • poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
 • porady diagnostyczne, terapeutyczne, psychologiczne w miejscu zamieszkania pacjenta.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 • pacjentów z organicznymi zaburzeniami psychicznymi (np. choroba Alzhemera, otępienie),
 • pacjentów z zaburzeniami typu schizofrenii (schizotypowych oraz urojeniowych),
 • pacjentów z zaburzeniami afektywnymi (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
 • osób, które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, lecz wymagają dalszych oddziaływań farmakologicznych oraz terapeutycznych,
 • pacjentów wielokrotnie hospitalizowanych psychiatrycznie, z którymi nie udało uzyskać się trwałej, efektywnej współpracy,
 • oraz pacjentów z innymi rozpoznaniami, którzy w chwili obecnej wymagają leczenia środowiskowego ze względu na znaczny stopień zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Z prośbą o objęcie opieką Zespołu pacjent może zgłosić się osobiście. Za zgodą pacjenta zgłoszenia może również dokonać lekarz, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.

Proces kwalifikacji do ZLŚ:

 • rejestracja telefoniczna pod numerami: 663 636 303 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18) lub 15 833 05 32 (Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:35). Istnieje też możliwość umówienia wizyty osobiście w Sandomierskim Centrum Zdrowia Psychicznego (Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych),
 • wizyta lekarza psychiatry, w trakcie której zostanie oceniony stan psychiczny pacjenta oraz jego funkcjonowanie,
 • w przypadku zakwalifikowania pacjenta do objęcia opieką ZLŚ, pacjent zobowiązany jest do podpisania zgody na leczenie, po czym następuje opracowanie indywidualnego planu terapii i ustalenie najważniejszych dla pacjenta celów o osiągnięcia.

Wizyt Zespołu Leczenia Środowiskowego nie realizuje się w przypadkach:

 • pacjentów, którzy mogą korzystać z leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego lub na Dziennym Oddziale Psychiatrii,
 • osób posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej (zagrożenie życia lub zdrowia swojego lub otoczenia – należy wtedy wezwać pogotowie ratunkowe),
 • pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
 • pacjentów, których stan somatyczny w pierwszej kolejności wymaga leczenia w szpitalu ogólnym,
 • w przypadku pacjentów, którzy nie wyrażają zgody na leczenie.

Wizyt domowych udzielają:

 • lekarz specjalista psychiatra dr n. med. Nikodem Skoczeń,
 • psycholog – mgr Alicja Sabat,
 • terapeuta środowiskowy – mgr Danuta Grochowska.