Po przyjęciu Pacjenta do poszczególnych oddziałów opiekę na nim sprawuje zatrudniony tam personel. Każda z osób, która zetknie się z Pacjentem - podobnie jak w SOR - posiada widoczny i czytelny identyfikator, umożliwiający pacjentowi zapoznanie się z poszczególnymi osobami, ich stanowiskami i miejscem pracy.

Każdym oddziałem kieruje Ordynator, któremu podlegają wszyscy pozostali pracownicy. Do Niego właśnie lub innych upoważnionych lekarzy Oddziału zgłaszać się należy z prośbą o informacje na temat stosowanej terapii, jej przebiegu i czasu leczenia. Godziny udzielania informacji związane są najczęściej z godzinami odwiedzin w oddziale. Zgodnie z prawem przysługującym Pacjentom mogą Oni zastrzec sobie możliwość nie udzielania informacji o stanie własnego zdrowia żadnemu lub poszczególnym członkom rodziny.

Kadrą pielęgniarską, sanitariuszami i salowymi kierują Pielęgniarki Oddziałowe, które razem z pielęgniarkami dyżurnymi informują Pacjentów o przebiegu procesu opieki i pielęgnacji, przeprowadzają edukację Pacjentów, przygotowują ich do życia w zmienionych chorobą warunkach domowych. Informacja pielęgniarska dostępna jest przez całą dobę.

Zarówno do Ordynatorów jak i Pielęgniarek Oddziałowych kierować można wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki.

Ponadto skargi i wnioski przyjmują:
- sekretariat SSDŚ w Sandomierzu (w godzinach urzędowania),
- całodobowo na adres e-mail szpitala (jedynie maile z ważnym podpisem elektronicznym będą rozpatrywane).