Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zatrudni lekarzy medycyny, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje w ramach specjalizacji  w ramach rezydentury jak i (w niektórych dziedzinach medycyny)  w ramach specjalizacji etatowych, oraz lekarzy specjalistów w dziedzinie:

  • neonatologii,
  • nefrologii dziecięcej,
  • pediatrów z podspecjalizacją w dziedzinie neurologii i  kardiologii,  
  • rehabilitacji,
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • urologii,
  • radiologii obrazowej,
  • chorób wewnętrznych.

SSDŚ w Sandomierzu proponuje pracę dla lekarzy w ramach  świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (poz).