Drukuj

"Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji lekarskiej osób do szczepień przeciwko SARS CoV-2, w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu."

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie zamówienia na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji lekarskiej osób do szczepień przeciwko SARS CoV-2, w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]
Rozstrzygnięcie konkursu ofert [ pobierz ]