"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu."

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

Informacja [ pobierz ]
Informacja 2 [ pobierz ]

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu."

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii polegających na opisywaniu badań obrazowych dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (j.t. Dz. U. 2018.2190 t.j. z późn. zm.) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii polegających na opisywaniu badań obrazowych dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]
Szczegółowe warunki konkursu [ pobierz ]
Załącznik nr 1 [ pobierz ]
Załącznik nr 2 [ pobierz ]
Załącznik nr 3 [ pobierz ]
Załącznik nr 4 [ pobierz ]

"Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy radiologów dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy radiologów dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej SSDŚ w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

"Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów SSDŚ"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. 2018.160 t.j. z późn . zm.) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2019r w rodzaju : Badania laboratoryjne dla pacjentów SSDŚ w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

WARUNKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Szczegółowe warunki konkursu - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 do SWKO Formularz Ofertowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz Ofertowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do SWKO Formularz Cenowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do SWKO Formularz Cenowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 do SWKO Projekt Umowy - [ pobierz ]

SPROSTOWANIE:

Sprostowanie Omyłki Pisarskiej - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do SWKO Formularz Cenowy POPRAWIONY - [ pobierz ]

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:

  - [ pobierz ]

 

INFORMACJA:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [ pobierz ]