"Konkurs ofert nr 29 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kwalifikacji lekarskiej osób do szczepień przeciwko SARS CoV-2 w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Konkurs ofert nr 29 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kwalifikacji lekarskiej osób do szczepień przeciwko SARS CoV-2 w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]
Rozstrzygnięcie konkursu [pobierz]

"Konkurs ofert nr 28 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Lekarz koordynujący Oddziałem Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Lekarz koordynujący Oddziałem Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]
Rozstrzygnięcie konkursu [pobierz]

"Konkurs ofert nr 27 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Kardiologicznym i Odziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Kardiologicznym i Odziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia i szczegółowe warunki konkursu [pobierz]

"Konkurs ofert nr 26 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia i szczegółowe warunki konkursu [pobierz]

 

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Klinice Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Klinice Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia i szczegółowe warunki konkursu [pobierz]

 

"Konkurs ofert nr 23, 24, 25 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - ambulatorium zabiegowe, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - ambulatorium niezabiegowe, oraz w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - porada lekarska ambulatoryjna i w domu chorego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu."

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu ofert nr 23 [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu ofert nr 24 [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu ofert nr 25 [pobierz]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert [ pobierz ]
Rozstrzygnięcie konkursu ofert [ pobierz ]

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]
Rozstrzygnięcie konkursu ofert [ pobierz ]