"Konkurs ofert nr 26 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia i szczegółowe warunki konkursu [pobierz]

 

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Klinice Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Klinice Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia i szczegółowe warunki konkursu [pobierz]

 

"Konkurs ofert nr 23, 24, 25 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - ambulatorium zabiegowe, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - ambulatorium niezabiegowe, oraz w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - porada lekarska ambulatoryjna i w domu chorego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu."

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu ofert nr 23 [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu ofert nr 24 [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu ofert nr 25 [pobierz]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert [ pobierz ]
Rozstrzygnięcie konkursu ofert [ pobierz ]

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]
Rozstrzygnięcie konkursu ofert [ pobierz ]

 

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badania laboratoryjne dla pacjentów SSDŚ w Sandomierzu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]
Załacznik Nr 1 [pobierz]
doc  Załacznik Nr 1 [pobierz]
Załacznik Nr 2 [pobierz]
 xlsx Załacznik Nr 2 [pobierz]
Załacznik Nr 3 [pobierz]

Informacja z otwarcia ofert  [pobierz]
Zawiadomienie o wyborze oferty  [pobierz]

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - ambulatorium niezabiegowe Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - ambulatorium niezabiegowe Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]

 

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]

Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]
Rozstrzygnięcie konkursu [pobierz]