Zapytanie ofertowe - Wybór biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu za 2019 i 2020 rok.

Powiat Sandomierski działając na podstawie art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu za 2019 i 2020 rok.

doc Treść ogłoszenia [ pobierz ]