zamowieniazapytania

 

Zapytanie ofertowe nr 23/2019 "Dostawa artykułów gospodarczych i jednorazowych"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz; zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę artykułów gospodarczych i jednorazowych,

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty

 

Zapytanie ofertowe - Wybór biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu za 2019 i 2020 rok.

Powiat Sandomierski działając na podstawie art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu za 2019 i 2020 rok.

doc Treść ogłoszenia [ pobierz ]

 

Zapytanie ofertowe nr 29/2018 "Dostawa wyposażenia dla Oddziału Kardiologii SSDŚ w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz; zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę wyposażenia dla Oddziału Kardiologii SSDŚ w Sandomierzu”,

 

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

Załącznik nr 3 - [ pobierz ]

%MCEPASTEBIN%

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 28/2018 "Dostawa artykułów gospodarczych i jednorazowych"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę artykułów gospodarczych i jednorazowych”.

Załączniki [ pobierz ]


INFORMACJA:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe nr 11/2018
Wykonanie konserwacji i prostych napraw centrali telefonicznej typ Matra, sieci telekomunikacyjnych aparatów telefonicznych, wykonywanie niezbędnych dodatkowych instalacji telefonicznych w obiektach SSDŚ w Sandomierzu

pobierz [ 7z].

 

 ZAWIADOMIENIE:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2018
Dostawa artykułów biurowych

pobierz [ 7z].

ZAWIADOMIENIE:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dostawa odczyników chemicznych ZAP.OFERT./26/2017

Treść zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ doc ].
Załącznik nr 3 - [ doc ].

 

SPROSTOWANIE

Załącznik nr 1 - [ pdf ].
Załącznik nr 2 - [ doc ].

 ZAWIADOMIENIE:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.