Zapytanie cenowe

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  ul. Schinzla 13 w ramach realizacji obowiązku promocji realizowanego Projektu pn „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie ETYKIETY, NALEPKI informacyjno-promocyjne, które będą umieszczone na sprzęcie medycznym zakupionym    w ramach powyższego projektu unijnego.

 Załącznik nr 1 [ doc ]

Zapytanie ofertowe

na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach Projektu unijnego pn Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/106 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Załącznik nr 1 [ doc ]

Dostawa artykułów gospodarczych, znak postępwania ZAP.OFERT./24/2016

 Treść ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

 

 ZAWIADOMIENIE:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Zawiadomienie o unieważnieniu.