Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizacje pierwszego etapu budowy budynku
oraz zakupu sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

 

loga

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wiosną 2020r. rozpoczął  budowę Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego, w ramach kolejnego projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizacje pierwszego etapu budowy budynku oraz zakupu sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”. Poprzez realizację Projektu Unijnego RPSW.07.03.00-26-004/18 Szpital  Nasz wpisuje się w wykonanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 , którego celem jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej    i powszechnie dostępnej specjalistycznej opieki blisko miejsca zamieszkania. Wartość wydatków finansowych powinna zamknąć się w kwocie: 12 124 426,14 zł z czego dofinansowanie Unii Europejskiej planowane jest na 9 160 624,82 zł . Wkład własny beneficjenta : 2 963 801,32 zł .

- Pobierz