Zakup sprzętu medycznego dla oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej warunkiem skutecznego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu kostno-mięśniowego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Do oddziału rehabilitacyjnego sandomierskiego szpitala trafiają pacjenci po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii, z chorobami przewlekle postępującymi  (zespoły demielinizacyjne, pozapiramidowe, miopatie, RZS i inne), pacjenci z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów obwodowych oraz wielopoziomowymi dyskopatiami, pacjenci po operacjach endoprotezoplastyki, przepukliny jądra miażdżystego, pacjenci z niedowładami obwodowymi o różnej etiologii. W leczeniu wykorzystuje się szeroki zakres fizykoterapii, mechanoterapii i kinezyterapii wraz z farmakoterapią.

Dzięki wysoce wyspecjalizowanej kadrze medycznej chorzy przebywający w oddziale mają zapewnioną kompleksową opiekę, a w usprawnianiu pacjentów stosowane są najnowsze metody rehabilitacyjne.

W ramach realizacji Umowy nr RPSW.07.03.00-26-0015/19 na dofinansowanie projektu zakupiony będzie n/w sprzęt:

Oddział rehabilitacji – Szpital Św. Ducha w Sandomierzu

Szt./zestaw

Waga łóżkowa

1

Łóżka szpitalne z materacami i uchwytami ręki

10

Materac przeciwodleżynowy

4

Stolik przyłóżkowy do spożywania posiłków

15

Stolik wielofunkcyjny - asystor medyczny

2

Stojak medyczny na kroplówki

2

Stół rehabilitacyjny - leżanka

1

Wózek opatrunkowy typu Optimum

1

Wózek do przewozu leków

1

Pompa infuzyjna

2

Terapia falami uderzeniowymi + laser wysokoenergetyczny (zestaw zawierający zintegrowane urządzenie do obu terapii oraz stolik)

1

Szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego

2

Aparat do drenażu limfatycznego

1

Rotor elektryczny

1

Urządzenie do reedukacji chodu/system do dynamicznego odciążenia pacjenta

1

Rower magnetyczny

1

Stół rehabilitacyjny stacjonarny pod UGUL

1

Stół rehabilitacyjny stacjonarny do terapii manualnej

1

Łóżko do transportu chorego

1

Podnośnik transportowy

1

Dynamometr

1

Zestaw goniometrów

1

Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego

2

Osprzęt do kabiny UGUL

3

Regały 6 półkowe

2

Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manulanych ręki

1

Wózek inwalidzki z udźwigiem powyżej 150 kg

1

Zestaw akcesoriów rehabilitacyjnych

1

Zestaw zaopatrzenia ortotyczno-rehabilitacyjnego

1

Zestaw drobnych akcesoriów do ćwiczeń

1

Orbitek do ćwiczeń

1

Ergometr pionowy medyczny

1

Fotel do ćwiczeń oporowych, kończyny dolne + bark

1

Stół dwusekcyjny do rehabilitacji z elektryczną regulacją za pomocą ramy

2

Wirówka do kończyn górnych

1

Wirówka kończyn dolnych

1

Urządzenie do masażu membranowego z obiegiem zamkniętym wody

1

Urządznie do masażu uciskowego z mankietami

1

Aparat do magnetoterapii w zestawie z: aplikator 60 cm z leżanką, aplikatory 20,31.5 cm ze stolikami, półka pod aparat montowana do leżanki

1

Aparat do ultradźwięków z głowicą 5 cm oraz głowicą bezobsługową

1

Lampa do naświetleń sollux

1

Dwukanałowy aparat do elektroterapii

2

Aparat do masażu podciśnieniowego

1

Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem

1

Platforma balansowa z oprogramowaniem

1

Zestaw osprzętu platform stabilometrycznej i balansowej

2

Stacja dla terapeuty do obsługi urządzeń z oprogramowaniem - do zarządzania systememami platform balansowej i stabilometrycznej

1

Zestaw Pablo, Edro oraz stanowisko Tyrostation

1

System elektrostymulacji funkcjonalnej

1

Inwestycja polega na doposażeniu w sprzęt medyczny oddziału rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, celem dostosowania infrastruktury dla potrzeb pacjentów w szerokim przedziale wiekowym, w szczególności leczonych na różne choroby układu kostno-mięśniowego. Projekt będzie odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i przyczyni się do podniesienia poziomu świadczonych usług oraz pewną, bezpieczną i skuteczniejszą rehabilitację pacjentów w szybkim czasie. 

Jednocześnie niewątpliwie realizacja projektu dzięki poprawie warunków na oddziale rehabilitacji oraz jego doposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny pozytywnie wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń rehabilitacyjnych oraz spowoduje możliwość skorzystania z usług szpitala przez szerszy krąg pacjentów. 

Szpital, poprzez planowany zakup nowoczesnego, wielofunkcyjnego sprzętu rehabilitacyjnego, zdecydowanie zwiększy obszar oferowanych usług rehabilitacyjnych, w stosunku do obecnie przeprowadzanych. Jednocześnie poprawi możliwości skutecznej, długofalowej rehabilitacji m.in. osób z chorobami przewlekle postępującymi, co przyczyni się do lepszego leczenia, lepiej dopasowanego do specyfiki tych chorób i tym samym zmniejszenia kosztów tego leczenia. Z chwilą przeprowadzenia inwestycji w znaczny sposób poprawi się jakość i zakres usług rehabilitacyjnych świadczonych przez szpital, a także ich efektywność ulegnie znacznej poprawie, co jest bardzo istotne, zarówno w kluczowym obszarze poprawy zdrowia mieszkańców powiatu, terenów sąsiednich i osób przyjezdnych, jak i rozwoju cennych umiejętności zawodowych przez interdyscyplinarny zespół rehabilitacyjny w Szpitalu Św. Ducha w Sandomierzu.

Zapotrzebowanie lokalnej społeczności na świadczenia szpitalne w zakresie profesjonalnej i wielowątkowej opieki rehabilitacyjnej w oparciu o nowoczesny sprzęt medyczny i wykwalifikowaną kadrę lekarską i fizjoterapeutyczną jest bardzo wysokie.

Korzyści z realizacji opisywanej inwestycji będą skierowane do mieszkańców powiatu sandomierskiego i terenów sąsiednich. Należy w tym miejscu podkreślić, że Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu sukcesywnie rozszerza zakres dostępnych usług świadczonych na rzecz pacjentów.Wskazane rozszerzanie usług wynika głównie z dynamicznie rosnącego popytu i oczekiwań pacjentów na coraz lepszą i nowocześniejszą diagnostykę medyczną, leczenie, a następnie rekonwalescencję i powrót do zdrowia. Należy w tym miejscu podkreślić szczególnie cenny kompleksowy aspekt zakupu różnego typu nowoczesnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, ponieważ w wyniku jego realizacji nastąpi dalsza profesjonalizacja usług szpitala, co jest szczególnie cenne w obecnych priorytetach medycznych m.in. w zakresie opieki nad osobami starszymi, uwzględniając szczególną opiekę nad pacjentami zmagającymi się z chorobami przewlekle postępującymi.

Inwestycja poprawi wizerunek Regionu Świętokrzyskiego jako obszaru, na którym prowadzona jest aktywna polityka pro-zdrowotna, aktywnie wykorzystująca dostępne fundusze europejskie do podnoszenia standardu świadczonych usług w obszarze nowoczesnej rehabilitacji medycznej. W dłuższej perspektywie czasowej spowoduje to poprawę sytuacji społecznej w powiecie sandomierskim i całym woj. świętokrzyskim poprzez podniesienie standardu opieki nad pacjentami w szerokim przedziale wiekowym, skrócenie czasu dochodzenia do zdrowia i korzystania ze zwolnień lekarskich czy też wyhamowania postępów chorób przewlekłych.

Treść dokumentu [pobierz]