W celu zarejestrowania się w poradni specjalistycznej, należy posiadać:

-  numer PESEL;
-  aktualną legitymację ubezpieczeniową;
- skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty do poradni (oprócz okulistycznej, ginekologicznej, dermatologicznej, gruźlicy i chorób płuc, psychiatrycznej i uzależnień).

Lekarz przyjmujący w gabinecie prywatnym może skierować pacjenta do szpitala, natomiast skierowanie do poradni specjalistycznej może wydać tylko w przypadku podpisania umowy z NFZ.