Farmakoterapia bólu - szkolenie„Farmakoterapia bólu - szkolenie”

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego posiada od 2013 roku certyfikat „Szpital bez bólu”. Dnia 22 lutego lekarze, pielęgniarki i położne uczestniczyli w szkoleniu „Farmakologia bólu”. Szkolenie prowadził sam dr Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CMUJ z Krakowa.

Przedstawiono aktualne wytyczne na temat farmakoterapii bólu, klinicznej oceny pacjenta z bólem przewlekłym, jak rozpoznać ból neuropatyczny, czy też ból przebijający. Obszerny wykład dotyczył opioidów w leczeniu nienowotworowego bólu przewlekłego. Prelegent odpowiadał na liczne pytania środowiska medycznego. Korzyścią z posiadania certyfikatu „Szpital bez bólu” jest nie tylko zadowolony pacjent, ale także i mniejsze koszty dzięki zmniejszeniu występowania powikłań związanych z nieleczonym, lub źle leczonym bólem ostrym i przewlekłym. Wzbogaceni w nowe wytyczne przystąpimy do pracy by utrzymać jak najwyższy poziom walki z bólem.