Mniej inwazyjnie na Oddziale Chirurgii„Zalecane wyposażenie pacjentki zgłaszającej się do porodu"

1. Dokumenty:

2. Wyniki badań:

3. Na czas porodu zaleca się posiadać:

4. Dla mamy po porodzie zaleca się posiadać:

5. Dla dziecka zaleca się posiadać:

Szpital zapewnia dla pacjentek Oddziału Położniczego: