2015-06-25  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/19/
2015

 

Przedmiot zamówienia:

  Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Dokumentacja techniczna:

Załącznik nr 1, 2,3 - [ zip ].


Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].
Załącznik nr 7 - [ pdf ].
Załącznik nr 8 - [ pdf ].
Załącznik nr 9 - [ pdf ].
Załącznik nr 10 - [ pdf ].
Załącznik nr 11 - [ pdf ].
Załącznik nr 12 - [ pdf ].

ZAPYTANIE:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.