2015-07-23  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/22/
2015

  Przedmiot zamówienia:
 

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych.

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].

ZAPYTANIE:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 13 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 14 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 15 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 16 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 17 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

 

ZAWIADOMIENIE:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.