2015-08-24  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/25/
2015

  Przedmiot zamówienia:
 

 

Dostawa leków i produktów leczniczych.

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].

 

ZAPYTANIE:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.
Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

INFORMACJE:

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Pobierz treść informacji [ pdf ].

Sprostowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Pobierz treść informacji [ pdf ].

ZAWIADOMIENIE:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.