Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie na życie oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz członków rodzin pracowników Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu

Znak postępowania 11/2018/N/Sandomierz

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki edytowanlne

ZAPYTANIA:
 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:
Informacja o Zmianianach do SIWZ 11/2018/N/Sandomierz

Informacja z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania