2018-06-28  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/16/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"Dostawa artykułów spożywczych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

Informacja o wyborze oferty