2018-07-19  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/19/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/19/2018 Dostawa implantów ortopedycznych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty