2018-08-16  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/23/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"Dostawa zestawu laparoskopowego"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIJACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sprostowanie

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty