2018-10-18  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/25/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/25/2018 Dostawa mięsa i wędlin oraz produktów mleczarskich"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert - [ pobierz ]

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty