2018-10-19  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/24/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/24/2018 Dostawa leków i produktów leczniczych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

ZMIANY W SIWZ:

SIWZ - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
a9a0f26f-cef9-4d18-8238-cabab30a729a

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

SPROSTOWANIE:

Sprostowanie Omyłki Pisarskiej

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania