2018-10-19  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/26/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/26/2018 Dostawa angiografu stacjonarnego dwupłaszczyznowego"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]


ZMIANY W SIWZ:

SIWZ - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
5cd24672-becd-41e0-a80c-f78b0e372b68

INFORMACJA:

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - [ pobierz ]
Ogłoszenie zmian - [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Załącznik do zapytania nr 2
 Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania