2018-11-15  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/27/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/27/2018 Naprawa aparatu ESWL Piezolith 3000"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania