2018-12-06  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/28/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/28/2018 Dzierżawa analizatora koagulologicznego"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty