2019-01-24  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/3/
2019

  Przedmiot zamówienia:
 

PN/3/2019 Dostawa owoców, warzyw i kiszonek

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
Załącznik nr 7 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty