2021-10-13  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/16/
2021

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/16/2021 Dostawa wyposażenia dla Centrum Dziennej Opieki Psychiatrycznej"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xlsZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

d58b1a10-1707-4e0d-b78c-e9b23f56b41f

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d58b1a10-1707-4e0d-b78c-e9b23f56b41f

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania