2022-11-10  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/41/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/41/2022 Dostawa sprzętu medycznego"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ] 
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 6 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:
59d9ea90-fc49-45c3-b8c5-f4b8cea68dda

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/59d9ea90-fc49-45c3-b8c5-f4b8cea68dda

INFORMACJE:

Ogłoszenie o zmianie terminu postepowania
Informacje o zmianie SWZ

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJE:

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Informacja z sesji otwarcia ofert  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty