2022-12-01  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/46/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/46/2022 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ] 
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
 Załącznik nr 4 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:
763b3548-6474-42db-bcaa-f452d28d7550

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/763b3548-6474-42db-bcaa-f452d28d7550

OGŁOSZENIA:

 Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
 Informacja o zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia
 Załącznik nr 4 po zmianach

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJE:

 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty