2020-09-17  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/27/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/27/2020 Dostawa rękawic diagnostycznych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xlsZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
46c470a8-382f-4371-95ff-217e76ce7dee

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 

2020-09-11  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/24/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/24/2020 Dostawa produktów leczniczych "

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
docZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
14d1ece0-2c97-4bc6-b214-19d3d4719643

 

2020-09-04  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/26/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/26/2020 Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz  oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik 1a - [ pobierz ]
Załącznik 1b - [ pobierz ]
Załącznik 1c - [ pobierz ]

doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

xls Załącznik nr 2a - [ pobierz ]

xls Załącznik nr 2b - [ pobierz ]

XML Załącznik nr 3 - [ pobierz ]

Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik 5a - [ pobierz ]

Załącznik 5b - [ pobierz ]

Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
Załącznik nr 8 - [ pobierz ]

Załącznik nr 9 - [ pobierz ]
Załącznik nr 10 - [ pobierz ]

Załącznik nr 11 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

2020-09-03  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/25/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/25/2020 Dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xls Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
7cbcc39b-9208-4525-ac64-ed9ee097550b

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

2020-09-03  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/23/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/23/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xls Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 13 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 14 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 15 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 16 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 17 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 18 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 19 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 20 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 21 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Plan udzielania zamówień publicznych na rok 2020

Treść ogłoszenia [ pobierz ].