2020-10-08  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/28/2020

Zamówienie udzielane jest w wyniku realizacji projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

  Przedmiot zamówienia:
 

PN/28/2020 Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem Kardiologii i Oddziału Neonatologii

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
rtf Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
rtf Załącznik nr 8 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 9 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 10 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 11 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 12 - [ pobierz ]
rtf Załącznik nr 13 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 14 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 15 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 16 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 17 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 18 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 19 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 19a - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 20 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
9b73f778-81ef-41f8-9ab5-3230100c0a99

INFORMACJA:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie szczegółówego opisu przedmiotu zamówienia i zmianie
terminu składania i otwarcia ofert
docZałącznik nr 5 po zmianach

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 13 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 14 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 15 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 16 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 17 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 18 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 19 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

2020-10-01  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/29/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/29/2020 Dostawa nici chirurgicznych i wyrobów medycznych stosowanych na bloku operacyjnym"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xlsZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
2aef3203-c306-4995-b271-db2f865da7cc

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
xls
Załącznik nr 1 po zmianach
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu X

2020-09-11  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/24/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/24/2020 Dostawa produktów leczniczych "

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
docZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
14d1ece0-2c97-4bc6-b214-19d3d4719643

 

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

 Klucz publiczny dla dodatkowych ofert - [ pobierz ]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu oferty

 

2020-09-04  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/26/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/26/2020 Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz  oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik 1a - [ pobierz ]
Załącznik 1b - [ pobierz ]
Załącznik 1c - [ pobierz ]

doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

xls Załącznik nr 2a - [ pobierz ]

xls Załącznik nr 2b - [ pobierz ]

XML Załącznik nr 3 - [ pobierz ]

Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik 5a - [ pobierz ]

Załącznik 5b - [ pobierz ]

Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
Załącznik nr 8 - [ pobierz ]

Załącznik nr 9 - [ pobierz ]
Załącznik nr 10 - [ pobierz ]

Załącznik nr 11 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Załącznik 1a po zmianach
Załącznik 5a po zmianach
Załącznik 5b po zmianach
Załącznik 10 po zmianach

OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

INFORMACJA:

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

INFORMACJA Z DNIA 23.10.2020:

Zmiana SIWZ
Załącznik 1a po zmianach
Załącznik 1b po zmianach

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Plan udzielania zamówień publicznych na rok 2020

Treść ogłoszenia [ pobierz ].