2020-01-31  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/3/
2020

Zamówienie udzielane jest w wyniku realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/3/2020 Dostawa sprzętu medycznego"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
rtf Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
zip Załącznik nr 1a - [ pobierz ]
rtf Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
Załącznik nr 8 - [ pobierz ]
Załącznik nr 9 - [ pobierz ]
Załącznik nr 10 - [ pobierz ]
Załącznik nr 11 - [ pobierz ]
Załącznik nr 12 - [ pobierz ]
Załącznik nr 13 - [ pobierz ]
Załącznik nr 14 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
7c398433-3314-45c8-9e42-897791452693

INFORMACJA:

Informacja o zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
rtf Załącznik nr 1 (wersja 2) - [ pobierz ]
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji dostawy
Informacja o zmianie opisu przedmiotu zamówienia
rtf Załącznik nr 1 (wersja 3) - [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania