Pomoc

Rejestracja pacjenta

Spis treści

1. Rejestracja danych pacjenta

Rejestracja pacjenta jest pierwszym krokiem do uzyskania dostępu do Medycznego Portalu Informacyjnego. Umożliwia przekazanie do Jednostki Ochrony Zdrowia informacji o pacjencie. Uzyskanie pełnego dostępu do Medycznego Portalu Informacyjnego wymaga potwierdzenia poprawności przekazanych informacji i ustawienia danych dostępowych: identyfikatora użytkownika i hasła.

1.1. Rejestracja danych osobowych

Rys. 1

Wprowadź swoje imię, nazwisko i numer PESEL.

System sprawdza poprawność podanego numeru PESEL. W przypadku stwierdzenia błędu, prezentuje informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach

Rys. 2

1.2. Rejestracja danych kontaktowych

3a

3b

Rys. 3

Wprowadź swój adres e-mail w polu edycyjnym 3a. System sprawdza poprawność formatu podanego adresu e-mail, w przypadku wystąpienia błędu, prezentuje informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Wprowadź numer swojego telefonu komórkowego w polu edycyjnym 3b. Numer powinien być podany w formacie +48 999 999 999. System sprawdza poprawność formatu podanego numeru, w przypadku wystąpienia błędu, prezentuje informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach.

1.2.1. Rejestracja adresu zamieszkania

4a

4b

4c

4d

4e

4f

Rys. 4

Wprowadź nazwę miejscowości zamieszkania w polu edycyjnym 4a. Na podstawie podanej nazwy miejscowości system wyszukuje kod terytorialny gminy zamieszkania. Jeżeli nie jest możliwe jednoznaczne określenie kodu terytorialnego gminy - wybierz kod ze słownika gmin. W celu uruchomienia słownika gmin naciśnij klawisz 4b.

1.2.1.1. Wybór gminy

5a

5b

5c

5d

Rys. 5

System prezentuje hierarchiczny słownik kodów terytorialnych: województw, powiatów i gmin. Aby rozwinąć lub zwinąć wybraną gałąź słownika kliknij strzałkę 5a obok wybranej pozycji słownika.

W celu wyszukania określonej pozycji słownika wprowadź nazwę gminy lub początek nazwy w polu wyszukiwania 5b i naciśnij przycisk wyszukiwania 5c.

Wskaż wybraną gminę i naciśnij przycisk wyboru pozycji słownika 5d.

Wprowadź kod pocztowy miejscowości w polu edycyjnym 4c.

Wprowadź nazwę ulicy w polu edycyjnym 4d. System podpowiada nazwy ulic z wybranej gminy zawierające w nazwie wprowadzony tekst, możliwy jest wybór ulicy z listy podpowiadanych pozycji.

Wprowadź numer domu zamieszkania w polu edycyjnym 4e.

Wprowadź numer lokalu zamieszkania w polu edycyjnym 4f.

1.3. Rejestracja ubezpieczyciela

6

Rys. 6

Wybierz z rozwijalnej listy 6 Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym jesteś ubezpieczony.

1.4. Wprowadzenie kodu z obrazka

7a

7b

Rys. 7

W polu edycyjnym 7a wprowadź tekst wygenerowany na obrazku 7b.

1.5. Akceptacja regulaminu

8a

8b

Rys. 8

Wymogiem rejestracji w Medycznym Portalu Informacyjnym jest akceptacja regulaminu portalu. Zapoznaj się z treścią regulaminu dostępną po kliknięciu odnośnika 8a i jeżeli akceptujesz regulamin zaznacz znacznik 8b.

System informuje, że zatwierdzenie formularza rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych zgodnie polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.).

1.6. Zatwierdzenie rejestracji

Rys. 9

W celu wprowadzenia danych z formularza do systemu, naciśnij przycisk "Zarejestruj się". System sprawdza poprawność wprowadzonych danych. W przypadku braku wymaganych informacji lub ich nieprawidłowości pola edycyjne oznaczane są na czerwono.