Pomoc

Zmiana hasła użytkownika

Spis treści

1. Zmiana hasła użytkownika

Potwierdzenie rejestracji użytkownika jest kolejnym krokiem do uzyskania dostępu do Medycznego Portalu Informacyjnego.

1.1. Wprowadzenie nowego hasła

Rys. 1

Wprowadź nowe hasło.

Rys. 2

W przypadku gry wprowadzone hasła nie są takie same, system prezentuje informacje o stwierdzonej nieprawidłowości.

Rys. 3

System wymaga odpowiedniej budowy hasła, spełniającego normy bezpioczeństwa. Aby zobaczyć zdefiniowane w systemie zasady budowy hasła kliknij odnośnik "Opis polityki wprowadzania nowego hasła do systemu."

1.2. Zmiana hasła

Rys. 4

System sprawdza poprawność wprowadzonych danych. W przypadku braku wymaganych informacji lub ich nieprawidłowości pola edycyjne oznaczane są na czerwono.