Pomoc

Potwierdzenie rejestracji użytkownika

Spis treści

1. Potwierdzenie rejestracji użytkownika

Potwierdzenie rejestracji użytkownika jest kolejnym krokiem do uzyskania dostępu do Medycznego Portalu Informacyjnego.

1.1. Wprowadzenie identyfikatoru i kodu potwierdzenia

Rys. 1

Wprowadź identyfikator i kod.

1.2. Wprowadzenie kodu z obrazka

2a

2b

Rys. 2

W polu edycyjnym 2a wprowadź tekst wygenerowany na obrazku 2b.

1.3. Zatwierdzenie wprowadzonych danych

Rys. 3

System sprawdza poprawność wprowadzonych danych. W przypadku braku wymaganych informacji lub ich nieprawidłowości pola edycyjne oznaczane są na czerwono.