Pomoc

Potwierdzenie rezerwacji

Spis treści

1. Wywołanie okna "Potwierdzenie rezerwacji"

1

Rys. 1

Aby wywołać okno "Potwierdzenie rezerwacji" nazleży w panelu pacjenta wybrać z menu pozycję 1.

2. Potwierdzenie rezerwacji

2.1. Wprowadzenie numeru rezerwacji

2

Rys. 2

Wprowadź numer rezerwacji w pole 2. Podczas wpisywania system automatycznie podpowiada numery rezerwacji do potwierdzenia. W sytuacji gdy do potwierdzenia jest jedna rezerwacja pole "Numer rezerwacji" jest automatycznie wypełnione.

2.2. Wprowadzenie kodu potwierdzenia

3

Rys. 3

Wprowadź kod potwierdzenia rezerwacji w pole 3.

2.3. Potwierdzenie

4

Rys. 4

Aby potwierdzić wprowadzone dane kliknij przycisk 4. System sprawdza poprawność wprowadzonych danych. W przypadku braku wymaganych informacji lub ich nieprawidłowości pola edycyjne oznaczane są na czerwono.

Jeśli rezerwacja została poprawnie potwierdzona system wyświetla poniższy komunikat:

Rys. 5