Pomoc

Moje wyniki

Spis treści

1. Wywołanie okna "Moje wyniki"

1

Rys. 1

System udostępnia funkcję prezentacji wyników badań pacjenta, zatwierdzonych w Jednostce Ochrony Zdrowia.

Aby wywołać okno "Moje wyniki" nazleży w panelu pacjenta wybrać z menu pozycję 1.

2. Wyszukiwanie wyników

System prezentuje formularz do wyszukiwania wyników badań.

2a

2b

2c

Rys. 2

Aby wyszukać wyniki badań przeprowadzonych w określonym czasie wprowadź daty do do w polach 2a, 2b.

Aby zobaczyć wyniki badań zarejestrowane w określonym systemie (np. system szpitalny, system laboratoryjny) wybierz odpowiednią pozycję z listy 2c.

Aby wyszukać wyniki badań spełniające kryteria wyszukiwania kliknij przycisk "szukaj".

3. Przegląd wyników w tabeli

System prezentuje w tabeli wyniki spełniające podane kryteria wyszukiwania.

Rys. 3

W kolumnach tabeli system prezentuje informacje o wynikach:

3.1. Sortowanie w tabeli

4

Rys. 4

Aby posortować wiersze tabeli wg wartości w wybranej kolumnie kliknij prawy koniec nagłówka kolumny 4. Strzałka pokazuje kierunek sortowania (rosnąco/malejąco). Aby zmienić kierunek sortowania kliknij ponownie prawy koniec nagłówka kolumny.

3.2. Zmiana kolejności kolumn

Rys. 5

Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli chwyć wskazaną kolumnę naciskając lewy przycisk myszki, przesuń na wybrane miejsce trzymając lewy przycisk myszki. Upuść kolumnę na wybranym miejscu zwalniając lewy przycisk myszki.

3.3. Zmiana szerokości kolumn

6

Rys. 6

Aby zmienić szekość kolumn ustaw wskaźnik myszki na złączeniu kolumn (pojawi się znacznik 6) i trzymając lewy przycisk myszki zmień szerokość kolumn.

4. Przegląd szczegółów wyników

Aby zobaczyć wyniki badań, należy oznaczyć wybrane do przeglądu pozycje klikając znacznik 7.

7

Rys. 7

8

Rys. 8

Aby uruchomić okno przeglądu wyników kliknij przycisk 8.

System prezentuje wyniki wskazanych badań.

9a

9b

9c

Rys. 9

W oknie wyników badań system prezentuje: