Pomoc

Dziennik pacjenta

Spis treści

1. Wywołanie okna "Dziennik"

Dziennik pacjenta umożliwia przekazywanie wyników dokonywanych samodzielnie przez pacjenta badań i pomiarów do Jednostki Ochrony Zdrowia.

1

Rys. 1

Aby wywołać okno "Dziennik" nazleży w panelu pacjenta wybrać z menu pozycję 1.

2. Przegląd wiadomości na kalendarzu

2.1. Przegląd w układzie miesięcznym

System prezentuje zarejestrowane wiadomości z wynikami badań lub pomiarów na kalendarzu.

2a

2b

2c

2d

2e

2f

Rys. 2

Aby uruchomić przegląd wiadomości w widoku tygodniowym naciśnij przycisk 2e.

Aby uruchomić przegląd wiadomości w widoku tygodnia roboczego (poniedziałek-piątek) naciśnij przycisk 8d.

Aby uruchomić przegląd wiadomości w poprzednim miesiącu naciśnij przycisk 2a.

Aby uruchomić przegląd wiadomości w kolejnym miesiącu naciśnij przycisk 2b.

Aby uruchomić przegląd wiadomości w wybranym miesiącu wskaż datę na kaledarzu 2f.

2.2. Przegląd w układzie tygodniowym

Rys. 3

Aby uruchomić przegląd wiadomości w widoku tygodniowym naciśnij przycisk 2e.

2.3. Przegląd w układzie dziennym

Rys. 4

Aby uruchomić przegląd wiadomości w widoku dziennym naciśnij przycisk 2c.

3. Wyświetlenie treści wiadomości

5

Rys. 5

Aby wyświetlić treść wiadomości należy kliknąć w wybraną wiadomość 5.

4. Utworzenie nowej wiadomości

6a

6b

Rys. 6

Aby wprowadzić nową wiadomość zawierającą wyniki badań lub pomiarów wskaż na kalendarzu datę i godzinę, do której odnoszą się wyniki 6a, a następnie kliknij przycisk 6b.

4.1. Redagowanie wiadomości

System prezentuje okno do rejestracji wiadomości zawierającej wyniki badań i pomiarów.

7a

7b

7c

7d

7e

Rys. 7

Wprowadź temat wiadomości w polu edycyjnym 7a.

W polach znaczających datę i czas obowiązywania rejestrowanych danych 7b, 7c system podpowiada datę i czas z komórki kalendarza aktywnej w czasie uruchomienia rejestracji wiadomości. Sprawdź poprawność podpowiadanych informacji, w przypadku ich niezgodności wprowadź odpowiednie wartości.

Wprowadź wyniki badań lub pomiarów w treści wiadomości 7d. Treść wiadomości może być formatowana z użyciem dostępnych opcji 7e

4.2. Wysłanie wiadomości

8

Rys. 8

Aby wysłać wiadomość do Jednostki Ochrony Zdrowia kliknij przycisk 8.