Pomoc

Obsługa opiekunów

Spis treści

1. Wywołanie okna "Opiekunowie"

1

Rys. 1

Aby wywołać okno "Opiekunowie" należy w panelu pacjenta wybrać z menu pozycję 1.

2. Wyszukiwanie opiekunów

2a

2b

2c

2d

2e

Rys. 2

Aby wyszukać opiekuna na podstawie numeru pesel wprowadź pesel w polu wyszukiwania 2a.

Aby wyszukać opiekuna na podstawie nazwiska wprowadź nazwisko w polu wyszukiwania 2b.

W celu wyszukania rezerwacji znajdujących się w określonych stanach oznacz jeden lub więcej znaczników stanów 2c, 2d, 2e:

W celu wyszukania opiekunów spełniających kryteria wyszukiwania naciśnij przycisk "szukaj".

3. Przegląd opiekunów

System prezentuje w tabeli rezerwacje spełniające podane kryteria wyszukiwania

Rys. 3

W kolumnach tabeli system prezentuje informacje o rezerwacjach:

3.1. Sortowanie w tabeli

4

Rys. 4

Aby posortować wiersze tabeli wg wartości w wybranej kolumnie kliknij prawy koniec nagłówka kolumny 4. Strzałka pokazuje kierunek sortowania (rosnąco/malejąco). Aby zmienić kierunek sortowania kliknij ponownie prawy koniec nagłówka kolumny.

3.2. Zmiana kolejności kolumn

Rys. 5

Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli chwyć wskazaną kolumnę naciskając lewy przycisk myszki, przesuń na wybrane miejsce trzymając lewy przycisk myszki. Upuść kolumnę na wybranym miejscu zwalniając lewy przycisk myszki.

3.3. Zmiana szerokości kolumn

6

Rys. 6

Aby zmienić szekość kolumn ustaw wskaźnik myszki na złączeniu kolumn (pojawi się znacznik 6) i trzymając lewy przycisk myszki zmień szerokość kolumn.

4. Zaakceptowanie opieki

7

Rys. 7

Dla opiekunów, którzy wnioskują do objęcie Cię opieką aktywna jest opcja potwierdzenia opieki. Potwierdzenie opieki oznacza zgodę, aby wskazany opiekun miał możliwość aktualizacji Twoich danych w portalu pacjenta, rezerwacji dla Ciebie terminów udzielania usług oraz zarządzania isniejącymi rezerwacjami.

Aby zaakceptować opiekuna kliknij przycisk 7.

5. Usunięcie opieki

8

Rys. 8

Usunięcie opiekuna oznacza, że nie będzie on miał możliwości aktualizacji Twoich danych oraz dokonywania dla Ciebie rezerwacji terminów udzielania usług w portalu pacjenta. Opiekun będzie mógł ponownie wnioskować o objęcie Cię opieką.

Aby usunąć opiekuna kliknij przycisk 8.

6. Zablokowanie opiekuna

9

Rys. 9

Zablokowanie opiekuna oznacza Jego usunięcie z jednoczesną blokadą możliwości ponownego wnioskowania o objęcie Cię opieką.

Aby zablokować opiekuna naciśnij przycisk 9.