SPI Logo

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

Aby uruchomic technologie flash player nalezy (uwaga technologia Flash Player nie bedzie dzialac w Edge 88+, Chrome 88+, Firefox 85+):
Dla Firefox umiescic plik mms.cfg w lokalizacji:
dla systemow 32 bit: C:\Windows\System32\Macromed\Flash
dla systemow 64 bit: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash
Przegladarka w ustawieniach musi miec wlaczona obsluge Flash Player i wskazana https://rejestracja.sand.pl jako dopuszczona do uzytku.
Dla Edge Chromium umiescic plik mms.cfg w lokalizacji:
%LocalAPPDATA%\Microsoft\Edge\User Data\Default\Pepper Data\Shockwave Flash\System (uwaga: folder System nalezy dodac recznie)
Przegladarka w ustawieniach musi miec wlaczona obsluge Flash Player
Dla Chrome umiescic plik mms.cfg w lokalizacji:
%LocalAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\Pepper Data\Shockwave Flash\System (uwaga: folder System nalezy dodac recznie) Przegladarka w ustawieniach musi miec wlaczona obsluge Flash Player
screen-projekt
Projekt nr WND-RPSW.02.02.00-26-010/10
"Bliżej pacjenta poprzez stworzenie cyfrowego systemu gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Szpitala w Sandomierzu"

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramch Działania 2.2
"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.