Głównej zawartości

2018-05-17  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/10/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"Dzierżawa analizatorów"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIJACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
Załącznik nr 8 - [ pobierz ]
Załącznik nr 9 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Zmiana treści ogłoszenia [ pobierz ]

Zmiana terminu składania ofert [ pobierz ]

Informacja z sesji otwarcja ofert [ pobierz ]

 

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty