Głównej zawartości

Dostawa artykułów gospodarczych, znak postępwania ZAP.OFERT./24/2016

 Treść ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

 

 ZAWIADOMIENIE:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Zawiadomienie o unieważnieniu.